24 Ağustos 2017 Perşembe

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ: KARLILIĞA UZANAN İLK ADIMBütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle bütün halinde yöneterek amaçları belirli bir tanıtım çalışması olarak tanımlanmaktadır. Müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek şekilde alması ve bu kararların bir disiplin içinde uyumu sağlanarak, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve bir sinerji yaratılması sürecidir.
Amacımız; davranışı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir.


Peki Neden Bütünleşik Pazarlama İletişimi;

Pazarda ki güç dengelerinin değişimi: Artan rekabet ortamı ile beraber sizin ürettiğiniz ürünlerin muadillerini aynı özellikte ve daha ucuza piyasada bulabiliyorsunuz.

Tüketici eğilimlerindeki değişim: Artık Klasik Pazarlama Anlayışında olduğu gibi ‘ben ürettiğimi tüketicilere satarım’ mantığı yerini ‘ürettiğimi beğendirip satabilmeliyim’ bırakmıştır. Bu yüzden tüketicinin haz- mutluluk noktaları bulunup ona göre hareket edilmelidir.

Tüketicinin bilinçlenmesi, daha seçici hale gelmesi: Artık tüketici sizden ürünü almaya gelmeden önce almak istediği ürünün özelliklerine muadilleri ile birlikte araştırarak ayağına giymeden karar verebilmektedir. O yüzden müşterinin satın alma kararını sitenizden hatta siteye girmeden önceki tüketicinin algılarında sizden yana başlatmalısınız.

Hizmet beklentilerinin yükselmesi: Artık tüketici alacağı faydadan daha çok daha fazla şey beklemektedir. Örneğin; Türev Danışmanlık bünyesinde bir çalışanımızın başından geçen olaya göre I phone ürünlerinde kullanılmış olsa bile tüketicinin şikayeti bambaşka bir konu olsa dahi eğer üretimden kaynaklı bir hata varsa ürünün sıfırı ile değişimini sağlayabilmektedir. Buda ‘güven ve aldığı parayı fazlasıyla hak ediyor’ mantığıyla rakiplerinden ayırıyor.

Tüketicinin markaya ve ürüne bağımlılığının azalmaya başlaması: Bu noktada artık yaratıcılık ve reklam faaliyetleriyle tüketiciye kendinizi hatırlatmanız gerekmelidir. Örneğin; pazarda gözlemlediğimiz kadarıyla, Coca- cola ulusal düşün yerel davran mantığı ile; her ülkede farklı bir reklam politikası ile çıkıyor. Türkiye’de Coca-cola çok fazla reklam yapmaz çünkü pazarda yerini almıştır ve sadece kendini hatırlatıcı reklamlar yapması yeterlidir. Ramazan Ayı geldiğinde birlik ve beraberliğe vurgu yapan reklamlarla toplumda sempati yaratmaktadır.


Sonuç olarak eğer işletme olarak bir ürün veya fikirden kâr elde etmek istiyorsanız bütünleşik pazarlama iletişimi konusunda 19 yıllık tecrübemiz sonucunda ortaya koyduğumuz önermelere kulak vermenizi öneririz. 
Karınızı arttıracak çözümler üretebilmeniz dileğiyle.


Türev Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.
www.turev.com.tr
turev@turev.com.tr


29 Haziran 2017 Perşembe

STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA


20 farklı sektörden 200'ün üzerinde şirketin stratejik planlama ve stratejik yönetim süreçlerine danışmanlık yapmış Bülent Orta'nın bu videosunu izlemeden geçmeyin.

Deneyim Stratejik Yapılandırma Danışmanı ve Türev Danışmanlık Grup Başkanı Bülent Orta, şirketlerin büyüklüğü, sektörü ve lokasyonu ne olursa olsun daha planlı, daha karlı ve daha kontrollü bir gelecek oluşturabilmeleri için gerekli olan stratejik yönetim ve stratejik planlamanın temel çerçevesini Türev Gelişim Atölyesine anlattı.turev@turev.com.tr     www.turev.com.tr

31 Ocak 2016 Pazar

ŞİRKET KARLILIĞI ARTIRMAK İÇİN NEREDEN BAŞLAMALI?

Karlılık son derece karışık bir olgudur. Şirketler için karlılığın oluştuğu, hangi şartların sağlanmasıyla ortaya çıktığı sektöre göre farklılık gösterdiği gibi aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerde de farklılık arz etmektedir. Değişik sektörlerde faaliyetine devam eden şirketlerde karlılığın nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek bazı modeller vardır.

Bir takım sektörlerde bu kar modellerinin aynı anda birden fazlasının kullanımı sonucunda kar oluşabilmektedir. Bu karlılık modelleri incelendiğinde karı yaratan dinamiklerin ne denli farklılaşabildiği görülmektedir.

Kar merkezli iş modellemesinde şirketimiz için sorabileceğimiz en önemli soru ;
“Kar modelimiz nedir?”
“ Nasıl para kazanabiliriz?”

Bu gün şirketin kar modelini belirlemek için sormamız gereken soruların başında şunlar gelmektedir;
“ Bu sektörde nerede kar edebilirim?”
“ İş tasarımını nasıl yapayım ki, karlı olsun?”

Bir yöneticinin yönettiği şirketi karlı bölgede tutabilmek ve kar elde edebilmek için şirketin iş tasarımını kar odaklı olarak revize etmesi gerekmektedir. Şirketin kar bölgesine sokulabilmesi için kılavuz sorulardan faydalanabilinir. Bu sorular;

1- Müşterilerimiz kimlerdir?
2- Müşterilerimizin öncelikleri nasıl değişiyor?
3- Kimler bizim müşterimiz olmalı?
4- Müşterilerimize nasıl daha fazla değer sunabiliriz?
5- Müşterilerin ilk tercihi olmayı nasıl başarabiliriz?
6- Kar modelimiz nedir?
7- Mevcut iş tasarımımız nedir?
8- Gerçek rakiplerimiz kimlerdir?
9- En zorlu rakibimizin iş tasarımı nedir(nasıldır)?
10- Bir sonraki iş tasarımım nasıl olmalıdır?
11- Stratejik kontrol noktamız nelerdir?
12- Şirketimizin değeri nedir?

Yukarıda sıralanan soruları cevaplandırarak, karlılıkta rakipleri geride bırakabilmek için gerekli donanıma sahip olunacaktır. Bu cevapla iş tasarımınızı değiştirmek ve sürekli değişen kar bölgesinde kalabilmek için gerekli tekniklerin öğrenilmesine olanak tanıyacaktır. 

Masanızın üzerinde hata riskini azaltmanızı sağlayacak, müşteri önceliklerini belirlemenizde, sektörünüze has kar bölgesini bulmanızda, bunun için gerekli olan doğru iş tasarımını yapmanızda ve şirketinizin stratejik kontrolünü karlılıkla korumanızda sizi yönlendirecek teknikleri içeren bir yol haritası olacaktır. 

Türev Yönetim Danışmanlığı
Karlılık Merkezi
turev@turev.com.tr
www.turev.com.tr

16 Mayıs 2015 Cumartesi

KARLILIK ARTIRMA YÖNTEMİ OLARAK "PAZARLAMA İNOVASYONU"

Guruların gurusuPeter Drucker “pazarlama ve inovasyon dışında her şey maliyettir” diyorsa bu iki kavram hakkında yeniden düşünmemiz gerekiyor.

İnovasyon ya da Türkçesi yenileşim farklı fikirlerin katma değere dönüşme sürecidir. Sözün özü paraya dönüşmeyen fikir beş para etmez. Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren “FARKLI” bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. ŞİRKETİN KARLILIĞINI direkt etkiler.
 
Pazarlama inovasyon stratejileri, müşterilerin ne istedikleri, nasıl istedikleri ve işletmenin bu ihtiyaçları inovatif bir şekilde karşılayarak nasıl gelir elde edeceğine hakkında FARKLI DÜŞÜNEREK geliştirilebilir.Şirketlerde yenileşim-inovasyon- çoğunlukla Ar-Ge, pazarlama ve üretim departmanlarında çalışanların sorumluluğunda olan bir iş olarak algılanır. Halbuki yenileşim-inovasyon- sadece birkaç bölüm ya da kişiye bırakılabilecek bir iş değildir. Çalışanların katılımı olmadan sürdürülebilir yeniliklerin kârlı bir işe dönüştüğü -inovasyonlar-yenileşim gerçekleşemez.

Liderin yeniliklere açık olması, bu yolda cesaret göstermesi, yenileşimi en üst düzeyde destekleyen bir ortam oluşturması, başarıyı ödüllendiren,  başarısızlığı bir öğrenme aracı olarak gören bir kurum kültürü yaratması inovasyonu-yenileşimi- tetikler.Ancak öte yandan da inovasyon sadece üst yönetimin tek başına başarabileceği ya da bir AR-Ge departmanının kendince çözebileceği bir iş olmaktan da çok uzaktır. O yüzden inovasyonun en başta bir iş yapma anlayışı olarak herkesin sorumluluğu, rutin iş yapma kültürünün parçası olması gerekir. Başka bir deyişle inovasyonun “olsa da olur olmasa da olur” ekstra bir katkı gibi algılanmaktan çıkartılıp şirketin ana motoru olarak ele alınması gerekir.

Tom Peters ;inovasyonu şirketin kültürü;rutin hayatının doğal bir parçası haline getirebilmenin tek yolunun şirket içindeki “hükümranlıkları” yıkmak,sorumlulukları dağıtmak, binlerce fikrin, yepyeni iş yapış biçimlerinin, değişik üslupların ortaya çıkması ve yeşermesini sağlayacak bir iklim yaratmak olduğunu vurgular.

Drucker ın sözü  ile başlayıp Peters sözü ile bitirdiğimiz bu blog yazısının özü eski köye yeni adet getirenlerin,başımıza icat çıkaranların baş tacı olduğu bir inovasyon çağına bir an önce yetişmemiz gerektiğidir.İnovasyon haftaları ile farkındalık başlamıştır. Satış ve pazarlama faaliyetlerimizde inovatif stratejileri ve beraberinde tüm şirkette yenileşim yönetimine geçmeliyiz hemen...

NOT: Bu konuda geniş bilgi almak isteyen profesyoneller "Pazarlamada İnovasyon ve İnovatif Pazarlama Stratejileri Eğitimi" 23 Mayıs 2015 tarihinde İzmir'de. Kayıt ve bilgi için 0 232 482 34 80, tureved@turev.com.tr, www.turev.com.tr

Cahit Günaydın
Konuk Konuşmacı - İnovasyon Eğitmeni
Türev Danışmanlık
www.turev.com.tr