31 Ocak 2016 Pazar

ŞİRKET KARLILIĞI ARTIRMAK İÇİN NEREDEN BAŞLAMALI?

Karlılık son derece karışık bir olgudur. Şirketler için karlılığın oluştuğu, hangi şartların sağlanmasıyla ortaya çıktığı sektöre göre farklılık gösterdiği gibi aynı sektörde faaliyet gösteren şirketlerde de farklılık arz etmektedir. Değişik sektörlerde faaliyetine devam eden şirketlerde karlılığın nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek bazı modeller vardır.

Bir takım sektörlerde bu kar modellerinin aynı anda birden fazlasının kullanımı sonucunda kar oluşabilmektedir. Bu karlılık modelleri incelendiğinde karı yaratan dinamiklerin ne denli farklılaşabildiği görülmektedir.

Kar merkezli iş modellemesinde şirketimiz için sorabileceğimiz en önemli soru ;
“Kar modelimiz nedir?”
“ Nasıl para kazanabiliriz?”

Bu gün şirketin kar modelini belirlemek için sormamız gereken soruların başında şunlar gelmektedir;
“ Bu sektörde nerede kar edebilirim?”
“ İş tasarımını nasıl yapayım ki, karlı olsun?”

Bir yöneticinin yönettiği şirketi karlı bölgede tutabilmek ve kar elde edebilmek için şirketin iş tasarımını kar odaklı olarak revize etmesi gerekmektedir. Şirketin kar bölgesine sokulabilmesi için kılavuz sorulardan faydalanabilinir. Bu sorular;

1- Müşterilerimiz kimlerdir?
2- Müşterilerimizin öncelikleri nasıl değişiyor?
3- Kimler bizim müşterimiz olmalı?
4- Müşterilerimize nasıl daha fazla değer sunabiliriz?
5- Müşterilerin ilk tercihi olmayı nasıl başarabiliriz?
6- Kar modelimiz nedir?
7- Mevcut iş tasarımımız nedir?
8- Gerçek rakiplerimiz kimlerdir?
9- En zorlu rakibimizin iş tasarımı nedir(nasıldır)?
10- Bir sonraki iş tasarımım nasıl olmalıdır?
11- Stratejik kontrol noktamız nelerdir?
12- Şirketimizin değeri nedir?

Yukarıda sıralanan soruları cevaplandırarak, karlılıkta rakipleri geride bırakabilmek için gerekli donanıma sahip olunacaktır. Bu cevapla iş tasarımınızı değiştirmek ve sürekli değişen kar bölgesinde kalabilmek için gerekli tekniklerin öğrenilmesine olanak tanıyacaktır. 

Masanızın üzerinde hata riskini azaltmanızı sağlayacak, müşteri önceliklerini belirlemenizde, sektörünüze has kar bölgesini bulmanızda, bunun için gerekli olan doğru iş tasarımını yapmanızda ve şirketinizin stratejik kontrolünü karlılıkla korumanızda sizi yönlendirecek teknikleri içeren bir yol haritası olacaktır. 

Türev Yönetim Danışmanlığı
Karlılık Merkezi
turev@turev.com.tr
www.turev.com.tr