24 Ağustos 2017 Perşembe

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ: KARLILIĞA UZANAN İLK ADIMBütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle bütün halinde yöneterek amaçları belirli bir tanıtım çalışması olarak tanımlanmaktadır. Müşteri bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek şekilde alması ve bu kararların bir disiplin içinde uyumu sağlanarak, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve bir sinerji yaratılması sürecidir.
Amacımız; davranışı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir.


Peki Neden Bütünleşik Pazarlama İletişimi;

Pazarda ki güç dengelerinin değişimi: Artan rekabet ortamı ile beraber sizin ürettiğiniz ürünlerin muadillerini aynı özellikte ve daha ucuza piyasada bulabiliyorsunuz.

Tüketici eğilimlerindeki değişim: Artık Klasik Pazarlama Anlayışında olduğu gibi ‘ben ürettiğimi tüketicilere satarım’ mantığı yerini ‘ürettiğimi beğendirip satabilmeliyim’ bırakmıştır. Bu yüzden tüketicinin haz- mutluluk noktaları bulunup ona göre hareket edilmelidir.

Tüketicinin bilinçlenmesi, daha seçici hale gelmesi: Artık tüketici sizden ürünü almaya gelmeden önce almak istediği ürünün özelliklerine muadilleri ile birlikte araştırarak ayağına giymeden karar verebilmektedir. O yüzden müşterinin satın alma kararını sitenizden hatta siteye girmeden önceki tüketicinin algılarında sizden yana başlatmalısınız.

Hizmet beklentilerinin yükselmesi: Artık tüketici alacağı faydadan daha çok daha fazla şey beklemektedir. Örneğin; Türev Danışmanlık bünyesinde bir çalışanımızın başından geçen olaya göre I phone ürünlerinde kullanılmış olsa bile tüketicinin şikayeti bambaşka bir konu olsa dahi eğer üretimden kaynaklı bir hata varsa ürünün sıfırı ile değişimini sağlayabilmektedir. Buda ‘güven ve aldığı parayı fazlasıyla hak ediyor’ mantığıyla rakiplerinden ayırıyor.

Tüketicinin markaya ve ürüne bağımlılığının azalmaya başlaması: Bu noktada artık yaratıcılık ve reklam faaliyetleriyle tüketiciye kendinizi hatırlatmanız gerekmelidir. Örneğin; pazarda gözlemlediğimiz kadarıyla, Coca- cola ulusal düşün yerel davran mantığı ile; her ülkede farklı bir reklam politikası ile çıkıyor. Türkiye’de Coca-cola çok fazla reklam yapmaz çünkü pazarda yerini almıştır ve sadece kendini hatırlatıcı reklamlar yapması yeterlidir. Ramazan Ayı geldiğinde birlik ve beraberliğe vurgu yapan reklamlarla toplumda sempati yaratmaktadır.


Sonuç olarak eğer işletme olarak bir ürün veya fikirden kâr elde etmek istiyorsanız bütünleşik pazarlama iletişimi konusunda 19 yıllık tecrübemiz sonucunda ortaya koyduğumuz önermelere kulak vermenizi öneririz. 
Karınızı arttıracak çözümler üretebilmeniz dileğiyle.


Türev Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.
www.turev.com.tr
turev@turev.com.tr