16 Mayıs 2015 Cumartesi

KARLILIK ARTIRMA YÖNTEMİ OLARAK "PAZARLAMA İNOVASYONU"

Guruların gurusuPeter Drucker “pazarlama ve inovasyon dışında her şey maliyettir” diyorsa bu iki kavram hakkında yeniden düşünmemiz gerekiyor.

İnovasyon ya da Türkçesi yenileşim farklı fikirlerin katma değere dönüşme sürecidir. Sözün özü paraya dönüşmeyen fikir beş para etmez. Pazarlama inovasyonu, ürün tasarımında veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren “FARKLI” bir pazarlama yönteminin uygulanmasıdır. ŞİRKETİN KARLILIĞINI direkt etkiler.
 
Pazarlama inovasyon stratejileri, müşterilerin ne istedikleri, nasıl istedikleri ve işletmenin bu ihtiyaçları inovatif bir şekilde karşılayarak nasıl gelir elde edeceğine hakkında FARKLI DÜŞÜNEREK geliştirilebilir.Şirketlerde yenileşim-inovasyon- çoğunlukla Ar-Ge, pazarlama ve üretim departmanlarında çalışanların sorumluluğunda olan bir iş olarak algılanır. Halbuki yenileşim-inovasyon- sadece birkaç bölüm ya da kişiye bırakılabilecek bir iş değildir. Çalışanların katılımı olmadan sürdürülebilir yeniliklerin kârlı bir işe dönüştüğü -inovasyonlar-yenileşim gerçekleşemez.

Liderin yeniliklere açık olması, bu yolda cesaret göstermesi, yenileşimi en üst düzeyde destekleyen bir ortam oluşturması, başarıyı ödüllendiren,  başarısızlığı bir öğrenme aracı olarak gören bir kurum kültürü yaratması inovasyonu-yenileşimi- tetikler.Ancak öte yandan da inovasyon sadece üst yönetimin tek başına başarabileceği ya da bir AR-Ge departmanının kendince çözebileceği bir iş olmaktan da çok uzaktır. O yüzden inovasyonun en başta bir iş yapma anlayışı olarak herkesin sorumluluğu, rutin iş yapma kültürünün parçası olması gerekir. Başka bir deyişle inovasyonun “olsa da olur olmasa da olur” ekstra bir katkı gibi algılanmaktan çıkartılıp şirketin ana motoru olarak ele alınması gerekir.

Tom Peters ;inovasyonu şirketin kültürü;rutin hayatının doğal bir parçası haline getirebilmenin tek yolunun şirket içindeki “hükümranlıkları” yıkmak,sorumlulukları dağıtmak, binlerce fikrin, yepyeni iş yapış biçimlerinin, değişik üslupların ortaya çıkması ve yeşermesini sağlayacak bir iklim yaratmak olduğunu vurgular.

Drucker ın sözü  ile başlayıp Peters sözü ile bitirdiğimiz bu blog yazısının özü eski köye yeni adet getirenlerin,başımıza icat çıkaranların baş tacı olduğu bir inovasyon çağına bir an önce yetişmemiz gerektiğidir.İnovasyon haftaları ile farkındalık başlamıştır. Satış ve pazarlama faaliyetlerimizde inovatif stratejileri ve beraberinde tüm şirkette yenileşim yönetimine geçmeliyiz hemen...

NOT: Bu konuda geniş bilgi almak isteyen profesyoneller "Pazarlamada İnovasyon ve İnovatif Pazarlama Stratejileri Eğitimi" 23 Mayıs 2015 tarihinde İzmir'de. Kayıt ve bilgi için 0 232 482 34 80, tureved@turev.com.tr, www.turev.com.tr

Cahit Günaydın
Konuk Konuşmacı - İnovasyon Eğitmeni
Türev Danışmanlık
www.turev.com.tr